คณะบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์ภาษา คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะข้าราชการจากกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม สำนักนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ แผนกพัฒนาบุคลากร กองภาษาต่างประเทศ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ศูนย์ภาษาต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 300/1 ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ โดยอาจารย์รัศมี วุฒิไกรเกรียง กรรมการและเลขานุการศูนย์ภาษา และบุคลากรศูนย์ภาษา ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำโดย อาจารย์ ดร. สิรินทร ศรีโพธิ์ หัวหน้าวิชาภาษาต่างประเทศ พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากร เพื่อมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศูนย์ภาษา

ศูนย์ภาษา มก. สวัสดีปีใหม่ 2561

ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ดร. ศิริพร เลิศไพศาลวงศ์ คณะกรรมการ พร้อมด้วยบุคลากร ได้เดินทางสวัสดีปีใหม่ ปี 2561 แก่หน่วยงานต่างๆ  

“สวัสดีอาเซียน” ณ ศูนย์ภาษา มก.

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี โดยผู้สื่อข่าวต่างประเทศ นายกิตติดิษฐ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ ได้ถ่ายทำรายการ “สวัสดีอาเซียน” ณ ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อเกี่ยวกับ “การเรียนภาษาเวียดนามของคนไทย” ด้วยการเก็บภาพบรรยากาศการเรียนการสอนภาษาเวียดนามให้กับชาวไทยทั้งในระดับนิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป พร้อมทั้งทำการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน และผู้เรียนในชั้นอีกด้วย ศูนย์ภาษา มก. ได้จัดการเรียนการสอนภาษาเวียดนามมาทั้งหมด 18 รุ่น ทั้งนี้มีผู้สนใจเรียนภาษาเวียดนามมาโดยตลอด นอกจากการเรียนการสอนภาษาเวียดนามแล้ว ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังได้จัดโครงการอบรมภาษาเพื่อให้นิสิต นักศึกษา และสนใจทั่วไปได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา ถึง 16 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ อิตาลี ฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น เขมร สเปน เยอรมัน เกาหลี เวียดนาม รัสเซีย พม่า บาฮาซาอินโดนีเซีย โปรตุเกส อารบิก และภาษาไทยเพื่อชาวต่างชาติ โดยวิทยากรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีความรู้และประสบการณ์การสอนเป็นอย่างดี ซึ่งผู้สนใจสามารถสมัครเรียนภาคการศึกษาต่อไประหว่างวันที่

ศูนย์ภาษา มก. มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้อบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร English for Communication

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง 103 ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 โดยศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำการมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร English for Communication ให้กับบุคลากรสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 ซึ่งศูนย์ภาษาได้จัดหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการทำงานให้กับหน่วยงานต่างๆ และ เพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาต่างๆถึง 16 ภาษา หากสนใจจัดฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร 02 942 8888-9 และ สามารถดูรายละเอียดภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ศูนย์ภาษา มก.

ศูนย์ภาษา มก. มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้อบรมโครงการ เทคนิคล่ามพูดตาม รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง 105 ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 โดยศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำการมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคล่ามพูดตามรุ่นที่ 1 โปรดติดตามโครงการที่น่าสนใจซึ่ง ศูนย์ภาษา มก. จะจัดขึ้น เพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการใช้ภาษาต่างถึง 16 ภาษา และ การเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มความชำนาญการในการใช้ภาษา หรือ สามารถติดต่อ ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หากสนใจจัดฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม ได้ที่ 02 942 8888-9 และ สามารถดูรายละเอียดการฝึกอบรมภาษาต่างๆถึง 16 ภาษา ซึ่งจะเปิดรับสมัครการศึกษาถัดไปเร็วๆนี้ สามารถติดตามรายละเอียดภาพถ่ายได้จาก  Facebook ศูนย์ภาษา มก.  

โครการอบรมเทคนิคล่ามพูดตามรุ่นที่ 1

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเทคนิคการล่ามพูดตาม รุ่นที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน /วันเสาร์ที่ 30 กันยายน และ วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารมนุษยศาสตร์ 1 ห้อง 103 วิทยากรโดยอาจารย์อภิชาต เพิ่มชวลิต อย่าพลาดการติดตามข่าวของศูนย์ภาษา มก. เพราะเราจะมีจัดโครงการอบรมดีๆ เช่นนี้อีกเรื่อยๆ

ศูนย์ภาษา มก. จัดทดสอบระดับภาษาอังกฤษภาคต้น 2560

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30-15.00 น. ณ อาคารจฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ชั้น 5  โดยศูนย์ภาษา มก. จัดทดสอบระดับก่อนเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร Conversation และ English Skills for Business  สำหรับภาคต้น 2560 เพื่อความเหมาะสมในการเรียนการสอนในชั้นเรียน เรียนภาษาต่างประเทศคลาสเรียนเล็กๆ คุณภาพสูงงงงงง สอนโดยเจ้าของภาษา ผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์ศูนย์ภาษา เริ่มเรียน วันที่ 19 สิงหาคม – 19 พฤศจิกายน 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 942 8888-9    

ต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศและรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ภาษา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ บุคลากรศูนย์ภาษา และคณะบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อศึกษาระบบงานด้านบริหารจัดการ ทั้งนี้ได้หารือร่วมเกี่ยวกับ หลักสูตรภาษาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ หลักสูตร Conversation หลักสูตรภาษาเกาหลี ฯลฯ ณ ศูนย์ภาษา อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์